חיפוש סמנטי

מתוך EverybodyWiki Bios & Wiki
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
תנאי
בחירת הדפסה
אפשרויות
פרמטרים [
limit:

מספר התוצאות המרבי להחזרה
offset:

ההיסט של התוצאה הראשונה
link:

הצגת ערכים כקישורים
headers:

הצגת הכותרות או שמות המאפיינים
mainlabel:

התווית שתינתן לשם הדף הראשי
intro:

הטקסט להצגה לפני תוצאות התשאול, אם יש כאלו
outro:

הטקסט להצגה לאחר תוצאות התשאול, אם יש כאלו
searchlabel:

טקסט עבור המשך החיפוש
default:

הטקסט להצגה אם אין תוצאות תשאול
class:

מחלקת CSS נוספת שתוחל על הטבלה
transpose:

הצגת כותרות טבלה אנכית ותוצאות אופקית
sep:

המפריד בין התוצאות
מיין אפשרויות
מחיקה
הוסף תנאי מיון