ברכת אבלים

מתוך EverybodyWiki Bios & Wiki
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
ברכת אבלים

...הוא ייטיב לנו -
אל אמת, דיין אמת, שופט בצדק, לוקח נפשות במשפט[1], שליט בעולמו לעשות בו כרצונו. כי כל דרכיו משפט, ואנחנו עמו ועבדיו, ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו. גודר פרצת ישראל, הוא יגדור הפרצה הזאת מעלינו ומעל אבל זה לחיים ולשלום -
הוא גמלנו הוא גומלינו הוא יגמלינו לעד, לחן ולחסד...

ברכת אבלים (מכונה גם ברכת רחבה) היא נוסח מורחב שתיקנו חז"ל להוסיף בברכת המזון בבית האבל כל שבעת ימי האבלות.

ברכה זו היא מתקנת חכמים שתקנו שהאבל מוסיף בברכת המזון בתוך ברכת "הטוב והמטיב" מעין המאורע, לאחר אמירת המילים "הוא הטיב, הוא מטיב, הוא ייטיב לנו".

מקור[עריכה]

מקור ברכה זו הוא בתלמוד בבלי מסכת מגילה[2] שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found."מאי ברכת אבלים? – ברכת רחבה. דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: ברכת אבלים בעשרה, ואין אבלים מן המנין"

נוסח הברכה ומקום הזכרתה[עריכה]

נוסח ברכה זו כבר מופיע בתלמוד[3], ונוסחים שונים של הברכה מופיעים בראשונים, כך לדוגמה מופיע בספר משנה תורה לרמב"ם, וכך נפסק בשולחן ערוך[4]:

שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.בדף תבנית:ציטוט/style.css אין תוכן.

המלך החי הטוב והמטיב אל אמת דיין אמת שופט בצדק שליט בעולמו לעשות בו כרצונו, שאנחנו עמו ועבדיו ובכול אנו חייבין להודות לו ולברכו

שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.שגיאת תסריט: היחידה "ספרי קודש" אינה קיימת.משנה תורה לרמב"ם, ספר אהבה, הלכות ברכות, פרק ב', הלכה ח'

אמנם בחלק מהראשונים מופיע נוסח ארוך יותר, וכך היא גם דעת הרמ"א:

"לוקח נפשות במשפט שליט בעולמו לעשות בו כרצונו כי כל דרכיו במשפט ואנחנו עמו ועבדיו ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו גודר פרצות ישראל הוא יגדור הפרצה הזאת מעלינו ומעל אבל זה לחיים ולשלום". יש שכתבו להוסיף בברכה רביעית של ברכת המזון, ברכת הטוב והמטיב, לאחר המילים הוא ייטיב לנו.

נוסח נוסף הוא: "אל אמת, דיין אמת, שופט בצדק, לוקח נפשות במשפט[1], שליט בעולמו לעשות בו כרצונו. כי כל דרכיו משפט, ואנחנו עמו ועבדיו, ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו. גודר פרצת ישראל, הוא יגדור הפרצה הזאת מעלינו ומעל אבל זה לחיים ולשלום".

אמנם יש שכתבו שמוסיפין בברכה זו בברכה שלישית כשמגיע ל"ובנה ירושלים", שם יאמר: ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. נחם ה' אלקינו את אבלי ירושלים. ואת האבלים המתאבלים באבל הזה נחמם מאבלם, ושמחם מיגונם, כאמור: "כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנכי אנחמכם". ברוך אתה ה', מנחם ציון בבנין ירושלים. אמן.

דיני הברכה[עריכה]

יחיד[עריכה]

בראשונים נחלקו בזהות אותה ברכה הנזכרת במסכת מגילה שיש לאומרה בעשרה: שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found."אין פורסין את שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין נושאין את כפיהם ואין קורין בתורה ואין מפטירין בנביא ואין עושין מעמד ומושב ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים ואין מזמנין בשם פחות מעשרה" (שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.שגיאת תסריט: היחידה "ספרי קודש" אינה קיימת.משנה, מסכת מגילה, פרק ד', משנה ג'.) ובתלמוד ביארו: שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found."מאי ברכת אבלים? – ברכת רחבה" (שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.שגיאת תסריט: היחידה "ספרי קודש" אינה קיימת.תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ"ג, עמוד ב').

יש שכתבו שברכת רחבה זו היא אינה ברכה זו של ברכת המזון אלא ברכה אחרת שאינה נוהגת היום, אמנם לדעת התוספות ועוד ראשונים הכוונה בזה היא על ההוספות שמוסיפים בברכת המזון, שאין לאומרים כאשר אין שם עשרה גברים.

להלכה דעת הטור בשם אחד הגאונים דברכת אבלים מברכים בין אם יש שם עשרה ובין אם אין שם רק שלושה או אפילו כשמברך יחידי.

אמנם דעתו של רבינו מאיר הוא שגם ברכה זו צריכה עשרה. אמנם דעה זו היא יחידה בראשונים ומשכך לא נפסקה בהלכה.

זמן אמירתה[עריכה]

בכל השבעה ימים מוסיפין ברכה זו בברכת המזון. בשבת כתבו הפוסקים שאם מברכים איתו אנשים נוספים לא יוסיף ברכה זו מאחר שאין אבילות בפהרסיה. אמנם אם כולם אבלים מוסיפים.

מנהגים נוספים[עריכה]

יש אומרים דבברכת זימון צריך לומר: "נברך מנחם אבלים שאכלנו משלו". והם אומרים: "ברוך מנחם...", והמברך חוזר כן. ואם יש עשרה יאמר: "נברך אלקינו מנחם...", והם עונים כן, וחוזר כן.

הברכה היום[עריכה]


קישורים חיצוניים[עריכה]

  • תבנית:אתר ישיבה

הערות שוליים[עריכה]

שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.

  1. 1.0 1.1 יש מהראשונים שכתבו להשמיט מילים אלו מאחר ויש מיתה בלא חטא, ראו טור יורה דעה סימן שעט.
  2. שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.שגיאת תסריט: היחידה "ספרי קודש" אינה קיימת.תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ"ג, עמוד ב'.
  3. שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.שגיאת תסריט: היחידה "ספרי קודש" אינה קיימת.תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מ"ו, עמוד ב'
  4. שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.שגיאת תסריט: היחידה "ספרי קודש" אינה קיימת.שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שע"ט, סעיף א'

שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.


This article "ברכת אבלים" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ברכת אבלים. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.